31.10.2022 - 11.11.2022 - ,,Dbamy o zdrowie w jesiennej pogodzie”

Cel Ogólny: uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 •  poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych w przyrodzie w okresie jesieni, tj. mgła, zachmurzenie, deszcz, wiatr
 •  rozpoznawanie poszczególnych produktów spożywczych
 •  zapoznanie z zawodem stomatologa, pielęgniarki
 •  poznawanie nazw posiłków oraz pór dnia
 •  doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się w szatni
 •  rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
 •  rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi
 •  stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci
 •  motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy

Współpraca z rodzicami:

 •  dbanie o próbę samodzielnego doboru ubioru stosownie do pogody
 •  kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy