2023.02.28 - Młodsze grupy na zajęciach chemicznych