2023.06.15 - Błogosławieństwo dla dzieci kończących edukację przedszkolną