01.04.2024r. - 12.04.2024r. - "W świecie książek".

Cel główny: zapoznanie i utrwalanie wiedzy związanej ze światem literatury, procesu powstawania książek, dbania o nie i gdzie można je znaleźć.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznanie podstaw historii książki, jak ona powstaje, jakie są rodzaje książek, gdzie można je znaleźć i dlaczego należy książkę szanować.
 • Rozwijanie logicznego i przyczynowo – skutkowego myślenia.
 • Wprowadzenie liter j, J, f, F małych i wielkich, drukowanych i pisanych.
 • Ważenie przedmiotów, określanie, co jest cięższe, a co lżejsze.
 • Rozwijanie sprawności ogólnofizycznej.
 • Rozwijanie muzykalności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Współpraca z rodzicami:

 • Stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu.
 • Utrwalanie informacji dotyczących czytelnictwa.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez rozmowy na temat, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu.
 • Rozwijanie zainteresowań dziecka.