01.09.2022 - 16.09.2022 - Wakacje minęły, czas wracać do przedszkola!

Zadania edukacyjne:

  • Przypominamy sobie zasady zgodnego współżycia w grupie oraz najważniejsze zasady bezpieczeństwa i korzystania ze sprzętów rekreacyjnych podczas zabaw w ogródku przedszkolnym.
  • Integrujemy się z grupą rówieśniczą.
  • Wyrabiamy naszą sprawność manualną podczas kreślenia znaków literopodobnych oraz liter.
  • Rozpoznajemy zapis swojego imienia i zapis imion kolegów i koleżanek.
  • Doskonalimy świadomość własnego ciała (tzn. rozumiemy jego funkcje, znamy strony ciała).
  • Wyrażamy i nazywamy nasze emocje podczas wspólnych zabaw.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozwijamy mowę dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu.
  • Wzmacniamy więzi emocjonalne z dzieckiem poprzez wspólne zabawy.