01.09.2023r. - 15.09.2023r. - Witajcie w przedszkolu

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku.
  • Poznanie sali i najbliższego otoczenia.
  • Wspólne ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w grupie.
  • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw.
  • Wypowiadanie się na temat wakacji, uważne słuchanie kolegów.

Współpraca z rodzicami:

  • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.
  • Zwracanie uwagi dzieci na pozytywne zachowania.
  • Pomoc dzieciom w tworzeniu kącików tematycznych.