04.03.2024r. - 15.03.2024r. - "W marcu jak w garncu".

Cel główny: zapoznanie się ze zmieniającą się porą roku – przedwiośniem, oznakami zmieniającej się pogody, oraz tym, co za nimi się kryje (zmiana ubioru, pierwsze oznaki wiosny…).

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uwrażliwianie na zmiany zachodzące w przyrodzie i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje.
 • Rozwijanie sprawności ogólnofizycznej.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.
 • Poznanie nowych liter „p, P”, „z, Z”.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych

Współpraca z rodzicami:

 • Stwarzanie okazji do wspólnego aktywnego spędzania czasu.
 • Uwrażliwianie na świat przyrody i zmiany w nim zachodzące.
 • Zachęcanie dziecka do próbowania różnorakich aktywności na świeżym powietrzu i do aktywnego poznawania świata.
 • Rozwijanie zainteresowań dziecka.