07.02.2022 – 18.02.2022 - "Zimą pamiętamy o ptakach"

Zadania edukacyjne:

  • Budzenie zainteresowania przyrodą poprzez zachęcenie do pomagania ptakom w okresie zimy.
  • Systematycznie dokarmiamy ptaki, a także rozpoznajemy i nazywamy niektóre z nich.
  • Pamiętamy, że ptaki to stworzenia Boże.

Współpraca z rodzicami:

  • Wspólnie z dziećmi opiekujemy się ptaki zimującymi w naszym kraju, uświadamiając jak ważne jest dokarmianie ptaków podczas zimy.