11.04.2023 - 21.04.2023 - Ziemia to wyspa zielona, najpiękniejsza z wszystkich planet.

Cel ogólny: Zapoznanie się z Układem Słonecznym oraz z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

Zadania edukacyjne:

  • Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej.
  • Zapoznanie z planetami i ich nazwami
  • Znamy niebezpieczeństwa grożące środowisku ze strony człowieka
  • Potrafimy segregować odpady do odpowiednich pojemników
  • Wiemy, że należy szanować drzewa, bo są one dla nas ważnym źródłem tlenu
  • Rozumiemy znaczenie ochrony przyrody.

Współpraca z rodzicami:

  • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Spoglądanie nocą wraz z dzieckiem w niebo – wypatrywanie gwiazd.
  • Czytanie dzieciom literatury o tematyce kosmicznej.