11.12.2023r. - 22.12.2023r. - " Idą święta."

Cel główny: Zapoznanie z tradycjami dotyczącymi Świąt Bożego Narodzenia.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie logicznego i przyczynowo – skutkowego myślenia.
 • Wprowadzenie liter y, Y, s, S oraz liczby 10
 • Rozwijanie sprawności ogólnofizycznej.
 • Rozwijanie muzykalności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Współpraca z rodzicami:

 • Stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu.
 • Utrwalanie informacji dotyczących tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez rozmowy na temat, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu.
 • Rozwijanie zainteresowań dziecka.