13.03.2023 - 24.03.2023 - Tak nam szybko mija czas, a tu już Wiosna idzie przez świat.

Cel ogólny: Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na jej piękno. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi oznakami symbolizującymi nadejście wiosny na podstawie obserwacji przyrody.

Zadania edukacyjne:

  • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie wczesnej wiosny, poznanie zwiastunów wiosny.
  • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus itp.
  • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku (budzenie się roślin do życia – kiełkowanie, pojawianie się pąków i liści, kwitnienie; zmiany w pogodzie; zmiany w zachowaniu się zwierząt: śpiew ptaków; coraz dłuższe dni; wyższa temperatura).
  • Zapoznanie z zegarem i sposobem jego działania.
  • Rozwijanie aktywności poznawczej- zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody.
  • Rozwijanie mowy.
  • Budzenie zainteresowania literami.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólnie z dziećmi wychodzimy na spacery i szukamy oznak wiosny.