14.11.2022 - 25.11.2022 - W świecie teatru oraz pięknych baśni

Cel ogólny: Zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną oraz uwrażliwienie na literaturę dziecięcą.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury.
2. Zapoznanie z postacią św. Elżbiety Węgierskiej – patronki przedszkola.
3. Organizowanie kącika teatralnego.
4. Poznawanie etapów powstawania książki.
5. Rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych.
6. Zapoznanie z wybraną literaturą dziecięcą.
7. Rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej.

Współpraca z rodzicami:

1. Wspólne czytanie książek.
2. Uczestnictwo we mszy św. oraz teatrzyku o życiu Św. Elżbiety Węgierskiej.