16.01.2023 - 27.01.2023 - Karnawał z babcią i dziadkiem.

Cel ogólny: Poznanie zwyczajów karnawałowych, zapoznanie z  możliwościami spędzenia wolnego czasu w okresie karnawału oraz kształtowanie właściwej postawy wobec osób starszych.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
 • Poznawanie dodawanie jako przybywanie elementów.
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni w rytmie muzyki.
 • Poznanie i wykonywanie ozdób karnawałowych.
 • Aktywizowanie wyobraźni dzieci oraz rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Poznawanie nazw, imion członków rodziny.
 • Rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania dla babci i dziadka
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami.

Współpraca z rodzicami:

 • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
 • Słuchamy różnorodnej muzyki tanecznej.
 • Odwiedzanie wraz z dziećmi dziadków.