16.05.2022 – 27.05.2022 - "Kochanych Rodziców Mam – Dzień Mamy i Taty"

Zadania edukacyjne:

  • Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku , miłości wobec mamy i taty.
  • Uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy.

Współpraca z rodzicami:

  • Uczestnictwo w uroczystości przedszkolnej z okazji dnia mamy i taty.
  • Kultywowanie Dnia Matki i Ojca.