18.09.2023r. - 29.09.2023r. - Bezpieczeństwo na drodze

Cel Główny: Utrwalanie prawidłowych zachowań na drodze.

Zadania edukacyjne:

 • Rozwijanie logicznego i przyczynowo-skutkowego myślenia.
 • Rozwijanie sprawności ogólnofizycznej.
 • Rozwijanie muzykalności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Utrwalanie umiejętności rachunkowych.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną, kołem.

Współpraca z rodzicami:

 • stwarzamy okazję do wspólnego spędzania czasu,
 • utrwalamy informacje dotyczące bezpiecznego przemieszczania się w ruchu drogowym,
 • uwrażliwiamy dzieci na cudze nieszczęście i tłumaczymy, jak pomagać i w jakich sytuacjach (oraz w jaki sposób) korzystać z pomocy odpowiednich służb ratunkowych,
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez rozmowy na temat, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy na temat jego zainteresowań, oraz wspólne aktywne spędzanie czasu.