19.09.2022 - 30.09.2022 - Przedszkolaki umieją bezpiecznie poruszać się na skrzyżowaniu, bo znają najważniejsze drogowe znaki.

Cel ogólny:

Zaznajamiamy się z zasadami bezpiecznego zachowania w sali, na drodze oraz kontaktach z innymi ludźmi.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Wdrażanie do bezpiecznych zachowań.
  • Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz sali.
  • Poznawanie zasad ruchu drogowego.
  • Utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112.
  • Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi i rozumienia ich znaczenia.
  • Rozpoznawanie i nazywanie elementów  ruchu ulicznego: pasów, sygnalizacji świetlnej, ścieżek rowerowych.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmowa na temat bezpiecznych zachowań.
  • Przykłady rodziców dotyczące bezpiecznych zachowań.
  • Poznawanie środowiska rodzinnego dzieci poprzez rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami.