21.03.2022 – 01.04.2022 - "Wiosnę Czuć Już Wkoło – Wszystkim Jest Wesoło!"

Zadania edukacyjne:

  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie – wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, powracające pierwsze ptaki.
  • poznawanie zwiastunów wiosny np. pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.

Współpraca z rodzicami:

  • rozmowa z dziećmi na temat pojawienia się nowej pory roku.
  • dostosowanie ubioru dzieci do warunków atmosferycznych panujących wiosną.