22.01.2024r. - 02.02.2024r. - "W karnawale same bale".

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznawanie karnawału i jego charakterystycznych cech.
  • Dostarczanie wrażeń estetycznych, radości poprzez przygotowania do balu karnawałowego w przedszkolu.
  • Rozwijanie pozytywnych emocji u dziecka poprzez zabawę i uczestnictwo w konkursach.

Współpraca z rodzicami:

  • Włączenie rodziców w życie grupy poprzez przygotowanie strojów karnawałowych dla dzieci.

  • Integrowanie rodziców z przedszkolem poprzez wspólną zabawę.