27.11.2023 r. - 08.12.2023 r. - „Zimno, coraz zimniej, a my przygotowujemy się na spotkanie ze Świętym Mikołajem”

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Przybliżamy poprzez legendę postać Biskupa Świętego Mikołaja i pogłębiamy wiedzę na jego temat.
  • Kształtujemy pozytywną postawę poprzez zrozumienie pojęcia „czynienia dobra” jako bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi.
  • Zwracamy uwagę na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie podczas zbliżającej się zimy.
  • Utrwalamy charakterystyczne cechy aktualnej pory roku oraz zbliżającej się następnej pory roku jaką będzie zima.

Współpraca z rodzicami:

  • Zapewniamy dzieciom właściwy ubiór, dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych.