04.03.2024 - 15.03.2024 - "W świecie pięknych baśni."

Cel ogólny: zapoznanie dziecka z bajkami oraz uwrażliwienie na literaturę dziecięcą.

Zadania edukacyjne:

  • Zapoznanie z różnymi baśniami.
  • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych.
  • Zapoznanie z wybraną literaturą dziecięcą.
  • Rozwijanie wyobraźni twórczej i odtwórczej.
  • Rozwijanie koncentracji uwagi.

Współpraca z rodzicami:

  • Wspólne czytanie książek.
  • Spacery z dzieckiem.
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.