21.02.2022 - 04.03.2022 - "W krainie baśni i bajek"

Cel ogólny: rozwijanie kompetencji i wzbogacenie doświadczeń czytelniczych dzieci.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • kształtowanie zasad korzystania z książek
  • kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów bajek
  • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
  • poszerzenie słownika czynnego oraz znajomości baśni
  • rozwijanie mowy
  • integrowanie grupy przez wytwarzanie radosnej atmosfery
  • wyrabianie poczucia estetyki

Współpraca z rodzicami:

  • czytanie bajek przez chętnych rodziców
  • wymiana informacji o dzieciach i jego postępach