19.06.2023 - 30.06.2023 - "Wkrótce Wakacje"

Cel główny: wprowadzenie radosnego nastroju oczekiwania na wakacje i wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach.

Zadania edukacyjne

  • rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski
  • zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem się podczas wakacji: nad morzem, jeziorem, w górach, w domu
  • przypomnienie numeru alarmowego 112
  • zapoznanie z możliwościami spędzania czasu wolnego
  • potrafi klasyfikować przedmioty według ustalonego kryterium
  • uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, aktywnym słuchaniu muzyki
  • uczestniczenie w pracach plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów i przyborów

Współpraca z rodzicami:

  • zachęcamy dzieci do przebywania na świeżym powietrzu
  • rozmawiamy z dzieckiem na temat bezpieczeństwa na placu zabaw oraz podczas wakacji
  • w modlitwie z dzieckiem dziękujemy Panu Bogu za czas spędzony w przedszkolu