22.01.2024 r. – 02.02.2024 r. - „Karnawał w świecie baśni, bajek i bajeczek”

Cel główny: rozbudzanie zainteresowań książką poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem

Zadania edukacyjne:

 • kształtowanie umiejętności prawidłowego budowania zdań i posługiwania się nimi w mowie wiązanej
 • rozróżnienie pojęć tj. „bajka, baśń, legenda, morał
 • oglądanie teatrzyku stolikowego pt. „Kopciuszek”
 • poznanie zasady szanowania książek
 • poznanie zwyczajów związanych z karnawałem
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby „8” – dzieci starsze
 • rozwijanie umiejętności stosowania określeń dotyczących wielkości przedmiotów
 • wprowadzenie litery: „U, u” „C, c” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • rozwijanie aktywności ruchowej i muzycznej
 • poznanie zawodu pielęgniarki – wizyta rodzica w grupie
 • udział w projekcie edukacyjnym „Kubusiowi przyjaciele natury”

Współpraca z rodzicami:

 • zachęcamy dziecko do sięgania po różne pozycje literatury dziecięcej
 • w wolnym czasie czytamy i oglądamy książki o tematyce dziecięcej
 • całą rodziną przygotowujemy stroje karnawałowe na bal w przedszkolu
 • odmawiamy wspólnie modlitwę, dziękując Panu Bogu za kochającą rodzinę