13.11.2023 r. - 24.11.2023 r. - „Jesienna pogoda, dbamy o zdrowie"

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznanie pojęć związanych z określaniem pogody.
 • Poznanie litery: ,,d,D”; ,,k,K” oraz cyfry 4.
 • Rozwijanie wiedzy na temat dbania o zdrowie.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
 • Utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego i koleżeńskiego zachowania podczas zabaw dowolnych.

Współpraca z rodzicami:

 • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
 • Rozmowy rodziców z dzieckiem na temat panującej pogody i o tym jak należy dbać o zdrowie.
 • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców
  i nauczycielek.
 • Informowanie o postępach dziecka.