16.10.2023 r. - 27.10.2023 r. - „W sadzie i ogrodzie - owoce i warzywa."

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
  • Poznanie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Wzbogacanie słownictwa poprzez nazwy drzew w sadzie oraz sprzętów w ogródku.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Zachęcanie dziecka do spożywania owoców i warzyw.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.