20.09.2021 - 01.10.2021 - "Czujemy się bezpiecznie, bo wiemy jak dbać o bezpieczeństwo podczas zabaw oraz jak poruszać się na skrzyżowaniu"

Cel ogólny: Zaznajamiamy się z zasadami bezpiecznego zachowania w sali, na drodze oraz kontaktach z innymi ludźmi.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wiemy do kogo zwrócić się o pomoc w razie niebezpieczeństwa.
  • Utrwalamy zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach między ludźmi.
  • Przestrzegamy zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz ogrodzie przedszkolnym.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmawiamy z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze – przechodzenie tylko na zielonym świetle, a tam gdzie nie ma sygnalizatorów, to w miejscu przeznaczonym do przejścia dla pieszych.
  • Rozmawiamy z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań w domu oraz poza nim.