21.02.2022 - 04.03.2022 - Jak to było, kiedy żyły dinozaury…

Cel ogólny: Odkrywanie śladów z przeszłości i próba wyobrażenia sobie jak wyglądał wtedy świat.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Wspólnie odkrywamy wszelkie ślady z przeszłości korzystając z różnych dostępnych nam źródeł.
  • Wzbogacamy wiedzę przyrodniczą dotyczącą kultury człowieka.
  • Poszerzamy wiedzę o zasobach kryjących się pod ziemią
  • Rozwijamy zainteresowanie zwierzętami prehistorycznymi.

Współpraca z rodzicami:

  • Wspólnie z dziećmi oglądamy książeczki o dinozaurach i naturalnych skarbach ziemi :węgiel, bursztyn, sól.
  • Dbamy o odpowiedni ubiór, dostosowany do warunków pogodowych.